Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızda sıklıkla danıştığımız internet gün geçtikçe bir bağımlılık haline gelmektedir. Özellikle mobil cihazlardan kullandığımız sosyal medya ağı vaktimizin çoğunu harcadığımız bir yer haline gelmiştir. Haliyle bu durum bir süre sonra bağımlılık,hastalık derecesine gelmektedir. İnternet ve Mobil bağımlılık bir yana özellikle oyun bağımlılığı çağımızın önemli bir sorunu haline gelmiştir. Bazı oyunların ölümlere dahi yol açtığı ifade edilmektedir.

 

Türkiye’de internet bağımlılığı bu teknolojiye daha yatkın olan gençlerde ve çocuklarda daha fazla görülmektedir ve artık aileler çocuklarının internet kullanımının yol açtığı sorunlar nedeniyle bu bozukluğun tedavisinin arayışına girmeye başlamıştır. Bu nedenle klinisyenlerin bu sorunu yeterince tanımaları ve bu bozuklukla ilgili uygun tedavi yaklaşımları sergilemeleri büyük önem arz etmektedir. Bu yazının amacı ülkemizde henüz yeni yeni tanınmaya başlanan internet bağımlılığının hem farmakolojik hem bilișsel-davranışçı tedavisi konusunda ayrıntılı bilgi vermektir .

 

Bağımlılık, bir madde ya da davranışı kullanmayı bırakamama veya kontrol edememe şeklinde tanımlanabilmektedir (Egger & Rauterberg, 1996). Bağımlılık kavramı, uluslararası alanyazında daha çok “addiction” ve “dependence” şeklinde kullanılmaktadır. Bireyler sigara, alkol, uyuşturucu gibi birçok maddeye bağımlı olabilmektedirler. Ancak bağımlılık denince akla sadece sigara, alkol, uyuşturucu vb. madde bağımlılıkları gelmemeli, bunun yanında fiziksel bir maddeye dayanmayan, davranış tabanlı yeme bağımlılığı, oyun bağımlılığı, seks bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, televizyon bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, internet bağımlılığı vb. bağımlılıklardan da söz edilmelidir (Greenfield, 1999; Kim & Kim, 2002). Hem alkol, sigara gibi madde bağımlılığında hem de yeme, seks, internet gibi davranış bağımlılıklarında; davranış ya da eylemi kontrol edememe ve olumsuz sonuçlarına rağmen davranış ya da eylemin süreklilik arz etmesi bağımlılık kavramı için ortak özellikler olarak gösterilebilir.