Teknolojik ilerlemeyle ortaya çıkan ve gençliğin ruhsal sağlığını hedef alan modern çağın yeni sorunları nomofobi (cep telefonundan mahrum kalma korkusu) ile netlessfobinin (internetsiz kalma korkusu) oluşturduğu tehdit endişe verici boyutlara ulaştı.

Bireyin internet bağımlısı olmasında bir takım doğrudan ve dolaylı nedenlerden söz etmek mümkündür. İnterneti kullanım amacı ve interneti kullanım miktarı gibi etkenler, internet bağımlılığında önemli rol oynamaktadır. İnternetin kumar, sohbet, oyun, pornografik vb. kullanım amaçlarının internet bağımlılığının oluşmasında ya da bağımlılığın gelişmesinde doğrudan bir etken olabileceği belirtilmektedir (Chang & Man Law, 2008; Chen & diğerleri, 2001; Everhard, 2000; Henderson, 2001; Huang, 2004; Irvansyah, 2005; Jang & diğerleri, 2008; Thatcher & Goolam, 2005; Yang & diğerleri, 2005; Young, 1996).