Sözcük anlamı olarak oyun, hoşça vakit geçirmek için karşılıklı yapılan ve hesap, dikkat, çeviklik ya da rastlantılara dayanan eğlenceli, şaşkınlık uyandırıcı, öğretici ya da estetik duyguları okşayıcı hüner olarak tanımlanır.

Oyun, her yaşta insanın hayatında önemli yeri olan bir etkinliktir. Yetişkin için eğlenmek, dinlenmek, boş zaman etkinliği gibi anlamlar ifade eden oyun, çocuk için yaşadığı dünyayı, çevresindeki insanları anlama ve tanıma aracıdır.